Từ vựng thông dụng, Blog

go in for là gì

Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của go in for: phrasal verb – Cụm động từ này:

go for a picnic: một chuyến đi dã ngoại

Định nghĩa của go in for phrasal verb

go in for: đi tìm

cụm động từ go in for – đi vào một cái gì đó

 1. (Tiếng Anh Anh) để tham gia một kỳ thi hoặc tham gia một cuộc thi
  • Cô ấy đang chuẩn bị cho kỳ thi Cambridge B2 First.
 2. để có một cái gì đó như một sở thích hoặc một sở thích
  • Cô ấy không tham gia các môn thể thao đồng đội.

go in for phrasal verb from the Oxford Advanced Learner’s Dictionary

go in for

phrasal verbgo in for something

 1. (British English) to take an exam or enter a competition
  • She’s going in for the Cambridge B2 First exam.
 2. to have something as an interest or a hobby
  • She doesn’t go in for team sports.
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *