Từ vựng thông dụng, Blog

giấy đề nghị thanh toán tiếng anh

Vì có nhiều bạn có gọi, chat với chúng tôi hỏi một số các từ ngũ, thuật ngữ, nên Dịch thuật Hanu  xin tổng hợp các từ vựng thông dụng, tự vựng lạ,và một số các thuật nghữ chuyên ngành để các bạn tham khảo, các thuật ngữ chúng tôi sẽ cố gắng trả lời sớm nhất. Trong trường hợp gấp các bạn có thể alo trực tiếp chúng tôi.

Giấy đề nghị thanh toán: Payment Request

TẢI Mẫu giấy đề nghị thanh toán BẰNG TIẾNG ANH – SONG NGỮ

FORM: FINO2

Đơn vị (Institute) Bộ phận (Unit Project).

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

PAYMENT REQUEST Ngày…… tháng…… năm 201…

(Date]

SỐ (No. )…..

Kính gửi (To):…..

Tên tôi là (Name)…….. Bộ phận ( hoặc địa chỉ ) (Unit/Project)… Nội dung thanh toán (Payment description)…

Ngân sách (Budget code)…………………… Số tiền (Amount):……… Viết bằng chữ (In words) Duyệt chi (Approved amount)…… Trừ thuế (Tax deduction). Thanh toán bằng (Payment method): Tiền mặt (Cash)]… Chuyển khoản (Transfer)

Kế toán

Trưởng Dự án (Project Leader/

Requestor)

Quản lý Chương trình

(Programme Manager)

(Accountant)

Chủ nhiệm Chương trình

(Local Coordinator)

Tham khảo chi tiết bài viết Làm sao để học dịch thuật tiếng Anh giỏi của các chuyên gia >> : Dịch thuật tiếng Anh

Rate this post