Từ vựng thông dụng, Blog

get away with là gì

Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của get away with: phrasal verb – Cụm động từ này:

Định nghĩa của get away with phrasal verb từ Oxford Advanced Learner’s Dictionary

get away with: đi xa với

cụm động từbỏ đi với một cái gì đó

 1. ăn cắp một cái gì đó và trốn thoát với nó
  • Kẻ trộm đã lấy đi thiết bị máy tính trị giá 30.000 đô la.
 2. để nhận một hình phạt tương đối nhẹ
  • Anh ta đã may mắn thoát khỏi chỉ với một khoản tiền phạt.
 3. làm điều gì đó sai và không bị trừng phạt vì điều đó
  • Đừng để lừa dối — bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi nó.
  •  tránh xa khi làm điều gì đó Không ai tránh khỏi việc xúc phạm tôi như vậy.
 4. quản lý với ít thứ hơn bạn có thể mong đợi
  • Sau tháng đầu tiên, bạn sẽ có thể học một bài mỗi tuần.

get away with phrasal verb from the Oxford Advanced Learner’s Dictionary

get away with

phrasal verbget away with something

 1. to steal something and escape with it
  • Thieves got away with computer equipment worth $30 000.
 2. to receive a relatively light punishment
  • He was lucky to get away with only a fine.
 3. to do something wrong and not be punished for it
  • Don’t be tempted to cheat—you’ll never get away with it.
  •  get away with doing something Nobody gets away with insulting me like that.
 4. to manage with less of something than you might expect to need
  • After the first month, you should be able to get away with one lesson a week.
Rate this post