Blog

Đã nói phải làm dịch sang tiếng anh thế nào ?

Trên Group Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English, có bạn fb Hieu Thao có hỏi về dịch cụm từ: Đã nói là phải làm, đã nói là làm có thể dịch sang tiếng anh sao cho sát nghĩa nhất.

Dưới đây là một số gợi ý các bạn tham khảo nhé!

– Đã nói là phải làm -> Walk the talk

– Keep their words

– to match words with deeds

– To stay true to their words.

Các bạn có gợi ý nào mới vui lòng comment nhé!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *