Blog

Bảng chữ cái tiếng Urdu : Phiên âm, cách đọc, đánh vần

Bảng chữ cái Urdu, là bảng chữ cái từ phải sang trái được sử dụng cho ngôn ngữ Urdu. Nó là một sửa đổi của bảng chữ cái Ba Tư, bản thân nó là một phái sinh của bảng chữ cái Ả Rập.

Bảng chữ cái Latinh tiếng Urdu là một phương pháp viết tiếng Urdu bằng cách sử dụng bảng chữ cái Latinh do Adnaan Mahmood nghĩ ra, người cảm thấy rằng bảng chữ cái dựa trên tiếng Ả Rập hiện tại không đủ để biểu thị tất cả các âm thanh của tiếng Urdu, đặc biệt là các nguyên âm và phụ âm. Ông cũng muốn giúp người nước ngoài học tiếng Urdu dễ dàng hơn mà không cần bảng chữ cái Ả Rập là một trở ngại.

Rate this post