Blog

Bảng cân đối kế toán Balance sheet

Có rất nhiều bạn thắc mắc hỏi Balance sheet là gì hay bảng cân đối kế toán là gì ? bảng cân đối kế toán balance sheet được sử dụng làm gì ? Tất cả những câu hỏi này sẽ được dịch thuật Hanu giải thích rõ ràng ở bài viết dưới đây.

Balance sheet là gì ?

Balance sheet (viết tắt là Bs) có nghĩa là bảng cân đối kế toán. Đây là 1 trong 4 loại báo cáo tài chính thường thấy: Báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bảng cân đối kế toán Blance sheet còn được gọi là báo cáo vị thế, tình hình tài chính, nó cho biết tình trạng tài sản của công ty bao gồm cả nợ và vốn của cổ đông vào một thời điểm đã ấn định trước, thông thường là rơi vào cuối tháng.

Bảng cân đối kế toán Balance sheet gồm 3 thành phần cơ bản đó là

-Vốn chủ sở hữu: lượng tiền mà cổ đông đang có.

-Nợ: Nợ trái phiếu, nợ ngân hàng

-Tài sản= Vốn của chủ sở hữu + Nợ

balance sheet là gì

Giải đáp một số câu hỏi thường gặp

– Total liabilities là gì ?- Tổng Nợ

– Current liabilities là gì ? – Nợ ngắn hạn

– Non-current liabilities là gì ? – Nợ cố định

– Trial balance là gì ? – Bảng cân đối thử

– Income statement là gì ? – Báo cáo kết quả kinh doanh

Một số thuật ngữ tài chính liên quan

– Assets: Tài sản

– Total Liabilities: Nợ

– Owners’ Equity: Vốn chủ sở hữu

– Quick assets: Tài sản lưu động(dễ đổi ra tiền ămtj)

– Fixed asset: Tài sản cố định

– Inventory: Hàng tồn kho

– Current liabilities:

– Capital Stock: Vốn cổ phần

– Retained Earning: lợi nhuận giữ lại

– Total Liability to Assets Ratio: Tỉ lệ Nợ / Tài sản

Trên đây là một số thông tin cơ bản mà dịch thuật Hanu đã tổng hợp được hy vọng có thể cung cấp chút ít thông tin cho bạn đọc tham khảo. Ngoài ra công ty dịch thuật Hanu chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ dịch thuật báo cáo tài chính, kiểm toán, kinh tế, bảng cân đối kế toán khi khách hàng có nhu cầu.

Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục