Blog

Phó Trưởng phòng tiếng anh là gì ?

–  Phó Trưởng phòng ——–>  Deputy Head of Division

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *