Blog

Trưởng phòng tiếng anh là gì ?

–  Trưởng phòng ——–>  Head of Division

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *