Từ vựng thông dụng, Blog

meeting minutes là gì

Vì có nhiều bạn có gọi, chat với chúng tôi hỏi một số các từ ngũ, thuật ngữ, nên Dịch thuật Hanu  xin tổng hợp các từ vựng thông dụng, tự vựng lạ,và một số các thuật nghữ chuyên ngành để các bạn tham khảo, các thuật ngữ chúng tôi sẽ cố gắng trả lời sớm nhất. Trong trường hợp gấp các bạn có thể alo trực tiếp chúng tôi.

The Minutes Of A Meeting:

The Minutes Of A Meeting là Biên Bản Một Cuộc Họp.

Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.

 

Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục