Blog

Top những mẫu bài luận môn khởi tạo doanh nghiệp điểm cao

Bài viết tổng hợp 8 mẫu tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp được giáo viên cho số điểm cao nhất cùng với đó là hơn 40 đề tài tiểu luận cùng chủ đề.

Tổng hợp mẫu 8 bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp có điểm cao nhất

Bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp là một dạng bài tập rất phổ biến đối với các sinh viên đang theo học chuyên ngành liên quan đến kinh tế. Đây là dạng bài tập kỹ năng giúp sinh viên có cái nhìn thực tế về việc xây dựng, quản trị doanh nghiệp.

Hiểu được giá trị thực tiễn của loại bài tiểu luận này cũng như nhu cầu được tìm hiểu, tham khảo của các bạn sinh viên, dưới đây, Tri thức cộng đồng đã tổng hợp 8 mẫu bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp hay, được điểm cao cho các bạn tham khảo.

1. Mẫu tiểu luận văn hóa doanh nghiệp

Mẫu tiểu luận văn hóa doanh nghiệp

 • Tên đề tài: Văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH NESTLÉ Việt Nam và ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp
 • Tóm tắt nội dung:
 • Trong khuynh hướng xã hội ngày nay, con người là một trong các nguồn lực chính quan trọng của doanh nghiệp. Trong đó, văn hóa doanh nghiệp chính là yếu tố liên kết cũng như nhân lên rất nhiều lần các giá trị của từng nguồn lực riêng lẻ. 
 • Đối với mỗi doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp có ý nghĩa then chốt, giúp doanh nghiệp giảm xung đột. Đồng thời, đây cũng là chất keo gắn kết các thành viên, điều phối kiểm soát công tác quản trị, tạo động lực làm việc và lợi thế cạnh tranh.
 • Trên thực tế, mọi doanh nghiệp có thể hiểu được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, tuy nhiên việc vận dụng thực tiễn vẫn chưa có sự khái quát, thống nhất. Chính vì vậy tác giả đã lựa chọn đề tài này cho bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp của mình.
 • Trong phạm vi nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH NESTLÉ Việt Nam, tác giả bài tiểu luận muốn đưa ra các phân tích, kiến nghị, đánh giá về tác động của văn hóa doanh nghiệp đến công t, qua đó có những biện pháp khắc phù cho các bất cập phù hợp.

– Link tài liệu tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1f7HSkyAIazY8rE3zKNpNHx6JPGUBGCds/view?usp=sharing

2. Mẫu tiểu luận lập kế hoạch kinh doanh shop hoa tươi

Mẫu tiểu luận lập kế hoạch kinh doanh shop hoa tươi

 • Tên đề tài: Tư vấn lập kế hoạch kinh doanh shop hoa tươi
 • Tóm tắt nội dung: 
 • Hiện nay với trình độ phát triển xã hội ngày càng cao thì các dịch vụ tư vấn ngày càng được xem trọng. Tuy vậy, đối với Việt Nam, nghề tư vấn còn khá mới, doanh nghiệp rất khó khăn để tìm cho mình một nhà tư vấn thích hợp.
 • Lĩnh vực kinh doanh shop hoa tươi được đánh giá là còn khá mới tại Việt Nam. Vì vậy, để xây dựng kế hoạch kinh doanh trong lĩnh vực này không dễ dàng tìm được nguồn thông tin tham khảo uy tín, lâu năm.
 • Chính vì vậy, hiểu rõ tầm quan trọng của những nhà tư vấn kinh doanh và sự khan hiếm trong thị trường kinh doanh shop hoa tươi, ở bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp của mình, tác giả đã quyết định thực hiện đề tài mới lạ này đáp ứng nhu cầu của thị trường. 
 • Link tài liệu tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1n6JSfbvUdO3X5pPaSgziqB-tKr7zIzgk/view?usp=sharing

3. Mẫu tiểu luận xây dựng kế hoạch kinh doanh

Mẫu tiểu luận xây dựng kế hoạch kinh doanh

 • Tên đề tài: Xây dựng kế hoạch kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2020 SaigonTourist
 • Tóm tắt nội dung:
 • Trong lĩnh vực du lịch nước ta, Saigontourist là một doanh nghiệp lữ hành lâu năm, có kinh nghiệm tổ chức những chương trình du lịch chuyên nghiệp và là một trong những doanh nghiệp lớn, kiểu mẫu trong vấn đề tổ chức và hoạt động kinh doanh.
 • Đặc biệt, sau giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ở nửa đầu năm 2020, quý III-IV của năm 2020 sẽ là giai đoạn then chốt cho các doanh nghiệp du lịch phục hồi sau dịch, trong đó có Saigontourist.
 • Trong bối cảnh đặc thù như vậy, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu về các vấn đề của Saigontourist và cách thức mà doanh nghiệp này khôi phục kinh doanh cho bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp của mình.
 • Link tài liệu tải miễn phí: https://docs.google.com/document/d/1O4NFdPOgg_pbhahF3_mHSD8ooSELvixX/edit?usp=sharing&ouid=116098584131939312148&rtpof=true&sd=true

4. Tiểu luận lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

Tiểu luận lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

 • Tên đề tài: Lập chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tóm tắt nội dung:
 • Chiến lược kinh doanh là việc đưa ra mục tiêu, định hướng và các biện pháp nhằm đảm bảo cho một doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững trên một thương trường đầy biến động. Đây được coi là công cụ chủ yếu để thực hiện quản lý trong doanh nghiệp.
 • Chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp giữ được thế chủ động trong kinh doanh, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, tiết kiệm được các chi phí mua sắm các yếu tố đầu vào và đầu ra, tiết kiệm trong sản xuất,…
 • Nhận thức được tầm quan trọng mà chiến lược kinh doanh đem lại, ở bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp này, tác giả đã lựa chọn thực hiện đề tài “Lập chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp” để có cơ hội nghiên cứu sâu hơn lĩnh vực này.
 • Đồng thời, thông qua bài nghiên cứu của mình, tác giả cũng đưa ra những đề xuất phù hợp để các doanh nghiệp áp dụng có thể xây dựng được một chiến lược kinh doanh hiệu quả.
 • Link tài liệu tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1ts52_oPK4J0-QIgNuIigDtUaeMHFRdzM/view

5. Tiểu luận thực trạng lập và thực hiện kế hoạch trong các doanh nghiệp nhà nước

Tiểu luận thực trạng lập và thực hiện kế hoạch trong các doanh nghiệp nhà nước

 • Tên đề tài: Thực trạng lập và thực hiện kế hoạch trong các doanh nghiệp nhà nước. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập và thực hiện kế hoạch trong doanh nghiệp
 • Tóm tắt nội dung:
 • Trong giai đoạn đầu của việc xây dựng nền kinh tế thị trường, cả nền kinh tế và các doanh nghiệp đã loại bỏ công tác kế hoạch hóa ra ngoài và coi đây là sản phẩm của cơ chế cũ, không còn phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường.
 • Tuy nhiên, sau khi tiến hành xây dựng nền kinh tế thị trường và trải qua một vài năm, các doanh nghiệp đã nhận thấy kế hoạch chiến lược đóng vai trò quan trọng, như kim chỉ nam định hướng doanh nghiệp tới các mục tiêu nhiệm vụ cần đạt được trong tương lai.
 • Chính vì thấy được vai trò và thực trạng của việc lập và thực hiện kế hoạch trong các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam, ở bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp, tác giả đã lựa chọn đề tài này để nghiên cứu, từ đó sẽ giúp ích cho công việc của bản thân sau này.
 • Link tài liệu tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1cRuoKkILk9ph2_eBN2yWz2-fccUU1JV1/view

6. Tiểu luận xây dựng kế hoạch bán hàng

Tiểu luận xây dựng kế hoạch bán hàng

 • Tên đề tài: Xây dựng kế hoạch bán hàng cho sản phẩm may Việt Tiến trên khu vực Xuân Thủy – Cầu Giấy
 • Tóm tắt nội dung: 
 • Xây dựng kế hoạch bán hàng là một trong ba nội dung cơ bản của quản trị bán hàng, có quyết định lớn lên thành công của doanh nghiệp. 
 • Kế hoạch bán hàng có vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp hiểu và khai thác tốt các cơ hội trên thị trường, tối ưu nguồn lực trong quá trình bán hàng, tạo cơ sở để đánh giá kết quả và thành tích bán hàng.
 • Để biết cụ thể quy trình xây dựng một kế hoạch bán hàng, cùng với cơ hội được làm việc thực tế tại công ty may mặc Việt Tiến, tác giả đã lựa chọn đề tài này để có thể nghiên cứu sâu hơn trong một phạm vi thực tế cho bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp. 
 • Link tài liệu tải miễn phí: https://docs.google.com/document/d/12nYB1Vnb68O1sehzTZ0xWev5Y9Sp2qIO/edit?usp=sharing&ouid=116098584131939312148&rtpof=true&sd=true

7. Tiểu luận lập dự án kinh doanh cửa hàng trà sữa

Tiểu luận lập dự án kinh doanh cửa hàng trà sữa

 • Tên đề tài: Lập dự án kinh doanh cửa hàng trà sữa
 • Tóm tắt nội dung:
 • Xuất phát từ những nhu cầu thiết thực của đời sống hiện nay, tác giả của bài tiểu luận này nhận thấy trà sữa đang là một món ăn rất được giới trẻ yêu thích và lựa chọn, vừa như một món ăn vặt, vừa như một cách để thư giãn giải trí.
 • Nhận thức được nhu cầu thực tế của thị trường, tác giả đã luôn muốn được gây dựng một dự án kinh doanh cửa hàng trà sữa của riêng mình. Đây cũng là lý do khi được yêu cầu thực hiện bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp, tác giả đã lựa chọn đề tài này.
 • Thông qua bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp đề tài “Lập dự án kinh doanh cửa hàng trà sữa” này, tác giả muốn có cơ hội được khảo sát thực tế, phân tích thị trường, khách hàng và xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng trà sữa, phục vụ cho ước mơ tương lai.   
 • Link tài liệu tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/198mWc0GaLPLuZEXm7e-S3EI934hj5Cie/view?usp=sharing

8. Tiểu luận kế hoạch kinh doanh công ty môi giới nhà trọ sinh viên

Tiểu luận kế hoạch kinh doanh công ty môi giới nhà trọ sinh viên

 • Tên đề tài: Kế hoạch kinh doanh công ty môi giới nhà trọ cho sinh viên
 • Tóm tắt nội dung
 • Sinh viên không biết thuê nhà ở đâu, đây vẫn luôn là một trong những vấn đề gây nhiều khó khăn cho các bạn sinh viên phải rời quê hương lên các thành phố lớn học tập. 
 • Bên cạnh đó, nhiều công ty “trá hình” môi giới lợi dụng nhu cầu tìm phòng trọ, nhà trọ này và đã lừa nhiều bạn sinh viên qua chi phí môi giới không nhỏ, ở mức từ 50.000 – 500.000VNĐ.
 • Khó khăn không chỉ đối với các bạn sinh viên đi tìm phòng, mà các chủ trọ thậm chí nhiều khi cũng bị các công ty môi giới trên lừa đảo với một khoản gọi là “lộ phí dẫn đường” từ 100.000-300.000VNĐ.
 • Nắm bắt được tình hình thực tế này, nhóm tác giả đã mong muốn tạo sự đổi mới, khác biệt, hỗ trợ các bạn sinh viên và các chủ trọ kết nối với nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên trong việc học tập và sinh hoạt.
 • Từ mong muốn đó, nhóm tác giả đã thiết kế dự án xây dựng “kế hoạch kinh doanh công ty môi giới nhà trọ cho sinh viên” cho bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp.
 • Link tài liệu tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1f-T1IEtuukuM6kFlXMJ6UtQ_4m-gs6Jc/view?usp=sharing

9. Kho 40 đề tài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp

Bên cạnh 8 bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp mẫu ở trên, Tri thức cộng đồng cũng đã tổng hợp 40 đề tài hay, đạt điểm cao của môn khởi tạo doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo qua danh sách đề tài dưới đây:

 1. Bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp đề tài xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty in ấn
 2. Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty vận chuyển – chuyển phát nhanh
 3. Lập kế hoạch kinh doanh cửa hàng nước giải khát: Nước mía – Sầu riêng
 4. Xây dựng kế hoạch kinh doanh công ty chuyên phân phối rau sạch địa bàn thành phố Hà Nội
 5. Lập kế hoạch kinh doanh nhà hàng chuyên ẩm thực Trung Bộ
 6. Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng quần áo thời trang bình dân – khu vực huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
 7. Lập kế hoạch kinh doanh nhà sách
 8. Lập kế hoạch kinh doanh Camera Giám sát
 9. Bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp chuyên dịch vụ Chăm sóc Thú cưng
 10. Lập kế hoạch kinh doanh cửa hàng Cây cảnh
 11. Lập kế hoạch kinh doanh nhà hàng đồ ăn Eat Clean
 12. Xây dựng dự án kinh doanh xôi, chè khu vực Đê La Thành
 13. Kế hoạch kinh doanh văn phòng phẩm
 14. Lập kế hoạch kinh doanh trái cây sạch
 15. Xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyên tổ chức sự kiện
 16. Dự án xây dựng chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch sơ chế
 17. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tinh dầu thơm và các sản phẩm tạo mùi tự nhiên
 18. Dự án kinh doanh mặt hàng thủ công mỹ nghệ
 19. Lập kế hoạch kinh doanh thiết bị viễn thông
 20. Bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thức ăn nhanh
 21. Kế hoạch kinh doanh thiết bị nhà bếp
 22. Xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị điện tử
 23. Lập kế hoạch kinh doanh dịch vụ cho thuê ô tô tự lái
 24. Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng vàng
 25. Thiết kế kế hoạch cửa hàng kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động
 26. Xây dựng kế hoạch kinh doanh Trung tâm tiếng Anh
 27. Lập kế hoạch kinh doanh của hàng quần áo thời trang bền vững
 28. Xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ cho thuê và chụp ảnh cưới
 29. Bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp kế hoạch kinh doanh chuỗi SPA chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp
 30. Lập kế hoạch kinh doanh sắt thép
 31. Dự án kinh doanh dịch vụ bán sơn và sơn theo yêu cầu hộ gia đình
 32. Dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh quà tặng văn phòng phẩm
 33. Xây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm thể thao
 34. Dự án cửa hàng kinh doanh pin năng lượng mặt trời
 35. Xây dựng kế hoạch kinh doanh phần mềm tin học và các sản phẩm công nghệ
 36. Bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp kinh doanh nước ép trái cây hàn quốc
 37. Dự án xây dựng nhà hàng kinh doanh thực phẩm chay
 38. Lập kế hoạch kinh doanh phân bón
 39. Kế hoạch kinh doanh và phát triển chuỗi cửa hàng mẹ và bé
 40. Xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ sửa chữa và cung cấp linh kiện ô tô

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình viết bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp của mình, bạn có thể tham khảo dịch vụ thuê viết tiểu luận giá rẻ của Tri Thức Cộng Đồng để có phương án thực hiện bài tiểu luận hiệu quả và hợp lý nhất.

10. Cách để chọn được đề tài tiểu luận phù hợp

Để bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp của bạn được đánh giá cao, lựa chọn đề tài phù hợp, chất lượng là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng. Vậy, làm thế nào để chọn được đề tài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp hay, phù hợp? Dưới đây là một số hướng dẫn chi tiết dành cho bạn.

10.1. Đảm bảo đề tài có tính khoa học

Đề tài thực hiện có thể tìm kiếm ngay trong chương trình học của bạn hoặc trong thực tiễn. Tuy nhiên, đề tài cần đảm bảo có tính khoa học, xác định rõ ràng về mục tiêu đề tài, mức độ thực hiện cũng như giới hạn về thời gian, không gian, điều kiện của sự kiện.

10.2. Mang tính độc đáo mới lạ

Đây là một trong những yếu tố gây ấn tượng của bài tiểu luận. Một đề tài tiểu luận được lựa chọn khai thác vào một trong những vấn đề, nội dung mới lạ, có cách triển khai độc đáo, chưa từng có trước đây sẽ thu hút sự quan tâm của các giảng viên, giáo viên chấm tiểu luận.

Việc lựa chọn một đề tài độc đáo vừa giúp thể hiện tính sáng tạo của bạn đồng thời cùng sẽ cho thấy mức độ tâm huyết của bạn với bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp, khi bạn phải dành rất nhiều thời gian nghiên cứu, thực hành những kiến thức mới mà trước đây có rất ít người hoặc chưa từng có ai triển khai.

10.3. Mang tính khả thi cao

Mục đích của các bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp là để cho học viên có cơ hội được va chạm kiến thức thực tế. Vì vậy, tính khả thi là một trong những yêu cầu bắt buộc cần có cho một đề tài tiểu luận tốt.

Một đề tài khả thi sẽ đảm bảo không quá khó, quá rộng, đồng thời những nghiên cứu và giải pháp được đề xuất trong bài tiểu luận hoàn toàn có thể áp dụng được vào thực tế.

11. Gợi ý mẫu lời mở đầu cho bài tiểu luận gây ấn tượng

Bên cạnh việc lựa chọn đề tài, lời mở đầu cũng có vai trò rất quan trọng trong một bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp. Lời mở đầu sẽ giống như ấn tượng đầu tiên, giúp thu hút người đọc để người đọc đưa ra quyết định có nên tiếp tục đọc bài tiểu luận này hay không.

Tri thức cộng đồng xin giới thiệu đến bạn một đoạn mở đầu hay cho đề tài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp: “Kế hoạch thành lập quán cơm chay”

Hiện nay tại địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ngày càng có nhiều người ăn chay và coi đó như một cách sống, cách ăn uống khoa học bảo vệ sức khỏe. Tuy vậy, số lượng các quán phục vụ ăn chay trên địa bàn còn ít, chưa thực sự đảm bảo VSATTP cũng như về phong cách phục vụ khách hàng.

Do đó, nhằm khai thác thị trường còn nhiều tiềm năng này tôi đã lập kế hoạch kinh doanh: Thành lập quán “Cơm chay Cẩm Phả” nhằm đáp ứng nhu cầu cho tất cả các đối tượng khách hàng nói chung cũng như nhóm khách hàng cao cấp nói riêng yêu thích phong cách ăn chay.

Ngoài mẫu gợi ý lời mở đầu cho bài tiểu luận ấn tượng trên đây, Tri Thức Cộng Đồng cũng đã có bài viết tổng hợp lời mở đầu tiểu luận, được cập nhật liên tục. Bạn có thể tham khảo thêm để có thể viết phần mở đầu cho bài tiểu luận của mình thêm sắc sảo, hấp dẫn.

Trên đây là tổng hợp những bài tiểu luận môn khởi tạo doanh nghiệp hay cùng kho 40 đề tài tiểu luận chọn lọc. Hy vọng rằng những thông tin tham khảo này sẽ hữu ích cho bạn và giúp bạn trong quá trình thực hiện bài tiểu luận của mình.

Chúc bạn làm bài tốt và đạt được điểm cao!

Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục