Blog

Pm là gì ?

Pm: Đây là một từ viết tắt khá thông dụng tiếng anh.

Như vậy pm /,pi:’em/  là từ viết tăt của post meridiem
 Có nghĩa là:  
(Mỹ PM)
Quá trưa, chiều, tối (tiếng La Tinh là post meridiem)
At 3 pm: vào 3 giờ chiều

* Các từ tương tự:
pmji, pms, PMT

> Xem thêm:  Am là gì 

Ý nghĩa của PM

Trong đó PM nghĩa  Post Meridiem = After midday để chỉ các mốc thời gian sau 12 giờ trưa (sau mốc 1/2 ngày). Như vậy khi bạn nhìn thấy từ PM trong một câu có liên quan tới thời gian thì chúng ta hiểu câu nói đó về thời gian buổi chiều hoặc buổi tối.

Rate this post