Mẫu các bài dịch tài liệu từ tiếng Việt sang các ngôn ngữ khác

Mẫu dịch thuật CMND/Căn cước công dân từ Việt sang Nhật

Mẫu dịch thuật CMND/Căn cước công dân từ Việt sang Nhật – Mẫu dịch CMND tiếng Nhật. Nếu Quý khách cần Dịch công chứng CMND và các giấy tờ khác trong hồ sơ du học, du lịch, xin visa Nhật hay bất kỳ tài liệu chuyên ngành nào cần dịch Việt – Nhật – Việt, hãy liên hệ với chúng tôi để được sự hỗ trợ tốt nhất về dịch vụ! Hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Bản gốc CMND /Căn cước công dân tiếng Việt

Bản dịch CMND sang tiếng Anh

ベトナム社会主義共和国

独立ー自由―幸福

…………………….

身分証明書

番号:187658XXX

氏名                :HOANG THI X        

生年月日        :1998年02月09月

本籍                :Nghe An省Yen Thanh県Dong Thanh町

戸籍地            :Nghe An省Yen Thanh県Dong Thanh町

 

                       民族:キン                                                               宗教:なし
(左手の人差指)

特別の痕跡又は異形

……………………………

(右手の人差指) 2015年03月16日

Yen Bai 省公安委員長

(署名・押印済)

Dang Tran X

 

4/5 - (1 bình chọn)