Mẫu các bài dịch tài liệu từ tiếng Việt sang các ngôn ngữ khác

Mẫu dịch thuật Giấy khai sinh Việt sang Nhật

Mẫu dịch thuật Giấy khai sinh Việt sang Nhật – Mẫu dịch Giấy khai sinh tiếng Nhật. Nếu Quý khách cần Dịch công chứng Giấy khai sinh và các giấy tờ khác trong hồ sơ du học, du lịch, xin visa Nhật hay bất kỳ tài liệu chuyên ngành nào cần dịch Việt – Nhật – Việt, hãy liên hệ với chúng tôi để được sự hỗ trợ tốt nhất về dịch vụ! Hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Bản gốc Giấy khai sinh tiếng Việt

Bản dịch Giấy khai sinh sang tiếng Nhật

                                   ベトナム社会主義共和国                    番号:96

独立―自由―幸福

————–

出 生 届

氏名:     LY HONG X      

生年月日: 2017年03月24日         字で: 二千十七年三月二十四日生

性別: 男(nam)                      民族: キン族 (Kinh)                          国籍: ベトナム (Việt Nam)

出身地: ハノイ市Quoc Oai県総合病院

本籍:ハノイ市Quoc Oai県Can Huu町Thai Khe村

個人識別番号: 0012170138XX

母の名前:       DINH THI HONG MAI     

生年:1997                            民族: キン族 (Kinh)                          国籍: ベトナム (Việt Nam)

居住地: ハノイ市Quoc Oai県Can Huu町

父の名前:       LY HONG NGHIA

生年:1993                            民族: キン族 (Kinh)                          国籍: ベトナム (Việt Nam)

居住地: ハノイ市Quoc Oai県Can Huu町

届出人: LY HONG NGHIA

身分証明書書類: 身分証明書番号:1113139XX

届出先: ハノイ市Quoc Oai県Can Huu町人民委員会

届出年月日: 2017/04/13

出生届受理者

                                                                                                                     副委員長

                                                                                                                   (署名済)

                                                                                                                                         Do Van X

 

Rate this post