Dịch công chứng tiếng Anh, Dịch thuật công chứng, Mẫu các bài dịch tài liệu từ tiếng Việt sang các ngôn ngữ khác

Mẫu dịch thuật Bằng THPT (cấp 3) từ Việt sang Anh

Mẫu dịch thuật Bằng THPT (cấp 3) từ Việt sang Anh – Mẫu dịch Bằng THPT (cấp 3) tiếng Anh. Nếu Quý khách cần Dịch công chứng Bằng THPT (cấp 3) hay các giấy tờ thông thường khác, cho tới các tài liệu chuyên ngành chuyên sâu từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc bất kỳ một ngôn ngữ nào khác, hãy gọi cho Dịch thuật HANU! Chúng tôi trân trọng được phục vụ Quý khách với mức giá rẻ nhất, chất lượng tốt nhất.

1. Bản gốc Bảng cấp 3 – THPT tiếng Việt

2. Bản dịch Bằng cấp 3 sang tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

HIGH SCHOOL DIPLOMA

Full nameNGUYEN THI X

Date of Birth:       18th November 199X 

Place of Birth:      Nghe An

Sex: Female             Ethnic group: Kinh

School attended: Yen Thanh High School 2, Nghe An Province 

Exam: 02/06/2011    Exam Board: Yen Thanh High School 2, Nghe An Province

Graduation rank: Average               Training form: Full time

Serial No.: A005990XX

Ref. No.:40104403XX

Nghe An, 15 th August 201X

DIRECTOR OF NGHE AN DEPARTMENT OF EDUCATION & TRAINING

(Signed and sealed)

Le Van X

 

Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục