Từ vựng thông dụng, Blog

reconcile trong kế toán là gì trong kế toán là gì

Vì có nhiều bạn có gọi, chat với chúng tôi hỏi một số các từ ngũ, thuật ngữ, nên Dịch thuật Hanu  xin tổng hợp các từ vựng thông dụng, tự vựng lạ,và một số các thuật nghữ chuyên ngành để các bạn tham khảo, các thuật ngữ chúng tôi sẽ cố gắng trả lời sớm nhất. Trong trường hợp gấp các bạn có thể alo trực tiếp chúng tôi.

reconcile  trong kế toán: đối chiếu là quá trình đảm bảo hai bộ hồ sơ (thường là số dư hai tài khoản) có sự thống nhất về số liệu giữa thu và chi với các số liệu trong bảng dự toán và báo cáo. Quá trình đối chiếu được sử dụng để đảm bảo rằng tiền để lại trong một tài khoản phù hợp với số tiền thực tế đã chi, điều này được thực hiện bằng cách đảm bảo số dư khớp với cuối kỳ kế toán cụ thể.

 

Rate this post