Từ vựng thông dụng, Blog

mẫu thư từ chối công việc bằng tiếng anh

mẫu thư từ chối công việc: Job refusal letter Template

Vì có nhiều bạn có gọi, chat với chúng tôi hỏi một số các từ ngũ, thuật ngữ, nên Dịch thuật Hanu  xin tổng hợp các từ vựng thông dụng, tự vựng lạ,và một số các thuật nghữ chuyên ngành để các bạn tham khảo, các thuật ngữ chúng tôi sẽ cố gắng trả lời sớm nhất. Trong trường hợp gấp các bạn có thể alo trực tiếp chúng tôi.

mẫu thư từ chối công việc: Job refusal letter Template

Rate this post