Blog

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếng anh là gì ?

–  Bộ Kế hoạch và Đầu tư ——–> Ministry of Planning and Investment (MPI)

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *