Dịch thuật công chứng

Bằng tốt nghiệp đại học công chứng ở đâu

Tìm hiểu bằng tốt nghiệp đại học công chứng ở đâu

Đối với chứng thực bằng tốt nghiệp thì sẽ được thực hiện tại Phòng tư pháp quận, huyện, thị xã trực thuộc các tỉnh, thành phố. Đối với công chứng bằng tốt nghiệp thì sẽ được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng là Phòng Công chứng và Văn phòng Công chứng.

Theo quy định nêu trên, bằng tốt nghiệp đại học do các trường đại học của Việt Nam cấp với 01 bên là tiếng Anh, 01 bên là tiếng Việt nhưng chỉ có 01 chữ ký, đóng dấu của trường đại học Việt Nam thì đó không phải là văn bản song ngữ.

Theo đó, điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 5 Nghị định 23/2015 quy định các cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm chứng thực chữ ký gồm:

  • Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
  • Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
  • Công chứng viên.

Thêm vào đó, Công văn 3086/HTQTCT-CT ngày 13/6/2014, cũng nêu rõ:

Khi có yêu cầu chứng thực các loại giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp có xen thêm tiếng nước ngoài mà không thể hiện đầy đủ bằng hai ngôn ngữ, người dân có quyền lựa chọn chứng thực tại Phòng Tư pháp hoặc UBND cấp xã (nếu thấy nơi nào thuận tiện thì lựa chon).

Như vậy, việc chứng thực bằng đại học có thể được thực hiện tại Phòng Tư pháp, UBND cấp xã, Phòng Công chứng, Văn phòng công chứng miễn sao thuận tiện cho người yêu cầu chứng thực.

Mời các bạn tham khảo Bảng giá dịch thuật công chứng tiếng anh (45k)

Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *