Review

Canh giải rượu tiếng anh là gì?

Mọi người cho em hỏi “canh giải rượu “ tiếng anh là gì? Em thấy có chỗ dịch là “wake-up soup” thì sai quá.

Tham khảo một số trả lời hữu ích:

  • Trần Trọng Kiên: Hangover food/cures hay dùng.
  • Trung Lương: hangover cure/wake up soup/hangover fixer elixir
Rate this post