Biểu mẫu

Mẫu công văn xin hủy tờ khai

Trong quá trình thực hiện các tờ khai tgtgt, tờ khai thuế môn bài.. Vì lý do chủ quan hoặc khách quan, các mẫu tờ khai dẫn tới sai sót hoặc nhầm lẫn, cần thực hiện công văn xin huỷ. Hoiluatgia.vn giới thiệu một số các Mẫu công văn xin hủy tờ khai thường gặp trong các lĩnh vực, các bạn có thể tham khảo và tải trực tiếp tại website, chúng tôi sẽ cập nhập các mẫu công văn huỷ tờ khai mới nhất và nhanh nhất.

Mẫu công văn hủy tờ khai gtgt

Xem thêm:

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp mới nhất theo quy định hiện hành.

Mẫu thanh lý hợp đồng – Biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới- hướng dẫn cách viết theo quy định

Nội dung cơ bản của công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT:

CÔNG TY ………..
———

Số : ……./………

CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA -VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

……..,ngày…….tháng…..năm……

CÔNG VĂN
(V/v: Thông báo về việc hủy tờ khai thuế GTGT tháng….)

Kính gửiCHI CỤC THUẾ QUẬN…………………..

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………..

Trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật:……………………………………………………………………………………..

Theo Công văn 8355/BTC-TCT ngày 28/06/2013 và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều luật quản lý thuế và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế, kể từ tháng 07/2013 những doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ đồng phải khai thuế GTGT theo quý.

Công ty …………………………. thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý nhưng do nhầm lẫn kế toán đã lỡ nộp tờ khai thuế GTGT tháng ……………….. Vì vậy bằng công văn này, Công ty …………………………………… kính mong Chi Cục Thuế Quận ………. hủy tờ khai thuế GTGT tháng ………………………….. đi để Công ty chúng tôi khai thuế theo quý đúng theo hướng dẫn của các văn bản trên.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:
– Như trên:
– Lưu:…

Đại diện theo pháp luật

 

Công văn xin hủy thông báo phát hành hóa đơn

cong van huy to khai vnaccs

công văn hủy tờ khai thuế môn bài
công văn xin hủy tờ khai thuế nhà thầu

hủy tờ khai thuế gtgt qua mạng

04/htk/gsql phụ lục v

công văn hủy hóa đơn gửi chi cục thuế

1.3/5 - (11 bình chọn)