Để thuận tiện cho việc tra cứu các phòng công chứng (nhà nước) và các văn phòng công chứng (tư nhân). Dịch thuật Hanu có tổng hợp danh sách thông tin các phòng công chứng, văn phòng công chứng để quý khách hàng tiện tra cứu và theo dõi.

Quý khách hàng lưu ý: Chúng tôi chỉ là công ty dịch thuật, không phải phòng công chứng, hoặc Văn phòng công chứng.

Thông tin được chúng tôi tổng hợp từ nhiều nguồn. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ thông tin hoặc chỉnh sửa, trân trọng!

Thể bị động ở trong tiếng Nhật được hiểu như thế nào?

Thể bị động ở trong tiếng Nhật( 受身形)  trong tiếng Nhật chính là một thể hết sức quan trọng, thường sẽ gây khó khăn cho các học viên khi học. Nhiều học viên đã học tiếng Nhật và khi học lên tới N3 thì thường sẽ quên mất cách dùng, không nhận ra được  khi nghe thể bị động. Bài viết này nó sẽ giúp cho các Bạn có thể luyện tập và sẽ hiểu sâu hơn về thể bị động ở trong tiếng Nhật

Continue reading