Blog

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếng anh là gì ?

–  Bộ Thông tin và Truyền thông ——–> Ministry of Information and Communications (MIC)  

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *