• Refber - Đơn vị tiên phong trong khởi nghiệp F&B

  • Lấy khát vọng "Nâng tầm phong cách ẩm thực Việt" làm kim chỉ nam xuyên suốt quá trình hoạt động, luôn tìm kiếm những giải pháp tối ưu nhất cho vấn đề của khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh ngành ẩm thực và dịch vụ nhà hàng. Refber Việt Nam hiện làm đơn vị tiên phong trong Phong trào khởi nghiệp ngành F&B (Kinh doanh ẩm thực và dịch vụ nhà hàng)

  • Saturday, 30 September 2017, 03:26:11 PM
  • Refber Việt Nam luôn nỗ lực hỗ trợ cộng đồng khởi tạo, xây dựng, phát triển hệ thống nhà hàng/ quán cafe chất lượng cao, góp phần khơi dậy khát vọng khởi nghiệp F&B trên khắp việt Nam.

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®