• Refber Contest - Tìm kiếm dự án khởi nghiệp

  • Tại sao cần phải lập kế hoạch kinh doanh ?
    Làm kinh doanh mà không có Kế hoạch, nghĩa là bạn đang Lập kế hoạch cho sự thất bại.

    Nếu không có một kế hoạch kinh doanh tốt, cho dù bạn có những ý tưởng vĩ đại đến mức nào thì cũng rất khó thành công, thậm chí còn là thất bại nặng nề.
    Các bạn đang sở hữu ý tưởng kinh doanh hay hãy lập kế hoạch, tìm kiếm thêm tài liệu trên google và đến với Refber Contest - Tìm kiếm dự án khởi nghiệp

  • Saturday, 30 September 2017, 03:26:11 PM

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®