• Kĩ năng viết tiếng Anh

  • Kĩ năng viết tiếng Anh - Bài 8: Quotation Marks (Dấu ngoặc kép)
   • Kĩ năng viết tiếng Anh - Bài 8: Quotation Marks (Dấu ngoặc kép)

   • Tóm tắt bài học hôm nay: Bài này sẽ giới thiệu cho các bạn một số quy tắc sử dụng dấu ngoặc kép trong tiếng Anh. Các bạn đều biết dấu ngoặc kép thường được dùng nhiều ở các đoạn hội thoại, tuy nhiên nó cũng được dùng rất phổ biến ở các thể loại khác nữa như được dùng để chỉ những cụm từ và tên hiệu lạ, để chỉ những thứ gây ngạc nhiên hoặc để mỉa mai... để tìm hiểu rõ hơn chúng ta cùng đi vào bài học.

  • » Chi tiết
  • Bài 5: Commas that separate (Dấu phẩy dùng để tách riêng thành phần câu)
   • Bài 5: Commas that separate (Dấu phẩy dùng để tách riêng thành phần câu)

   • Tóm tắt bài học hôm nay:
    Dấu phẩy được dùng trong rất nhiều tình huống và bài học hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn những trường hợp bạn nên dùng dấu phẩy để tách riêng các thành phần câu. Cụ thể các bạn sẽ được học cách sử dụng dấu phẩy để tách riêng mệnh đề phụ thuộc, tách các phần ra khỏi một chuỗi, ngày hay địa chỉ và tách biệt hai hay nhiều tính từ đứng trước một danh từ, các yếu tố trái ngược nhau hay những từ làm ngắt mạch của câu. Phần cuối của bài sẽ giải thích cho các bạn cách dùng dấu phẩy để mở đầu và kết thúc một bức thư thân mật.

  • » Chi tiết
  • Bài 4: Commas and Sentence Parts (Dấu phẩy và thành phần câu)
   • Bài 4: Commas and Sentence Parts (Dấu phẩy và thành phần câu)

   • Bài học hôm nay và bài tiếp theo chúng ta sẽ học về dấu phẩy. Cách dấu phẩy liên kết với những thành phần khác của câu như mệnh đề và cụm từ. Cũng như trong ngữ pháp tiếng Việt, việc đặt dấu phẩy ngăn cách giữa các thành phần, giữa các ý của câu rất quan trọng. Vậy quan trọng như thế nào chúng ta hãy bắt dầu bài học hôm nay.

  • » Chi tiết
  • Bài 3 - Avoiding Faulty Sentence (Tránh sử dụng những câu sai)
   • Bài 3 - Avoiding Faulty Sentence (Tránh sử dụng những câu sai)

   • Bài giảng hôm nay sẽ giúp các bạn phân biệt được câu đúng (câu hoàn chỉnh là câu đủ - S) và câu sai để từ đó giúp các bạn tránh sử dụng những câu thiếu (mệnh đề phụ thuộc - F), câu thiếu dấu câu, liên từ (ROS) và những câu sử dụng sai dấu câu (CS).

  • » Chi tiết
  • Bài 1: Capitalization (Cách viết hoa)
   • Bài 1: Capitalization (Cách viết hoa)

   • Tóm tắt bài giảng :
    Hôm nay các bạn sẽ tìm hiểu những điểm quan trọng nhất về cách viết hoa. Bài giảng gồm hai phần chính là những quy tắc viết hoa chung và những quy tắc viết hoa đặc trưng cho danh từ riêng và tính từ.

  • » Chi tiết
  • Kỹ năng viết tiếng Anh cho người bắt đầu học
   • Kỹ năng viết tiếng Anh cho người bắt đầu học

   • Kỹ năng viết được ứng dụng rộng rãi trong công việc và cuộc sống của hầu hết những người sử dụng tiếng Anh. Để viết tốt, người học phải nắm thật vững kiến thức ngữ pháp, cách xử lý vốn từ vựng phong phú cùng phương pháp hành văn trôi chảy, mượt mà.

  • » Chi tiết

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®