• Nói tiếng Anh thế nào là đúng chuẩn với người bản ngữ?

  • Nhiều khi các bạn nói không sai ngữ pháp, không sai từ vựng, nhưng rất sai so với cách nói của người bản ngữ. Vậy vì sao lại sai? Và sai những lỗi nào? Hôm nay chúng tôi cùng các bạn xem Dan sửa 7 lỗi phổ biến đó nhé.

  • Saturday, 30 September 2017, 03:23:00 PM
  • Bài học tiết trước: 20 từ tiếng Anh đa nghĩa

     

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®