• Chiến tranh giọng trong nói tiếng Anh: Anh Anh hay Anh Mỹ

  • Chiến tranh giọng trong nói tiếng Anh: Anh Anh hay Anh Mỹ. Các bạn cùng nghe 4 người bạn của thầy Danhauer đến từ Anh và Mỹ nói nhé! Sau đó xem sự khác nhau chính trong hai giọng đó và giọng nào dễ hơn các bạn hãy nói tiếng Anh theo giọng mà bạn thấy dễ, vì dù nói theo giọng nào thì người Mỹ và người Anh vẫn hiểu được nhau.

  • Saturday, 30 September 2017, 03:27:29 PM
  • Nguồn: https://www.patreon.com/danhauer

    Bài học tiết trước: Tình yêu và hôn nhân trong tiếng Anh

     

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®