• 20 từ tiếng Anh đa nghĩa

  • 20 từ tiếng Anh đa nghĩa thông dụng: can, fine, fan, letter, lie, mean, mine, match, order, park, party, patient, play, present, safe, save, saw, try, train, trip

  • Saturday, 11 August 2018, 10:57:43 PM
  • Trong clip này sẽ giới thiệu cho các bạn 20 từ tiếng Anh đa nghĩa thông dụng: can, fine, fan, letter, lie, mean, mine, match, order, park, party, patient, play, present, safe, save, saw, try, train, trip.

    Bài học tiết trước: Ý nghĩa các con vật khi dùng nói xấu người khác trong tiếng Anh

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®