• Luyện nghe tiếng Anh cơ bản với Jennifer - Bài 6

 • Một số MẸO GHI NHỚ TỪ TRONG TIẾNG ANH !

 • Monday, 22 January 2018, 07:33:08 PM
 •  

  Xem thêm:

  - Trung tâm gia sư Hà Nội nhận: Gia sư lớp 2, gia sư lớp 3, gia sư lớp 9, gia sư lớp 11, Gia sư lớp 4, gia sư lớp 5, gia sư lớp 6, gia sư lớp 10

  MẸO GHI NHỚ TỪ TRONG TIẾNG ANH
  -----------------------
  Cái này hay nè, cùng share cho bạn bè học nha Biểu tượng cảm xúc grin
  * Các nguyên âm trong tiếng anh:
  - (U, E, O, A, I) -> UỂ OẢI
  ^^
  * Thêm -es đối với các từ tận cùng bằng O, S, X, Z, SH, CH:
  - O, S, X, Z, SH, CH -> ỐC SÊN XÀO ZÍ HÀNH
  ^^
  * Dùng on, at, in: on Wednesday, at 5.p.m, in August, in 2012
  - "Ngày ôm (on) giờ ấp (at ) tháng năm iu (in)"
  ^^
  * NEWS (North, East, West, South)
  - East - West - South - North -> ÍT QUÁ SAO NO
  ^^
  * Thứ tự của một chuỗi tính từ là: “OSASCOMP”
  - OSASCOMP -> Ông Sáu Ăn Súp Cua Ông Mập Phì
  Opinion – tính từ chỉ quan điểm, sự đánh giá. Ví dụ:
  beautiful, wonderful, terrible…
  Size – tính từ chỉ kích cỡ. Ví dụ: big, small, long,
  short, tall…
  Shape - tính từ chỉ hình thể. Ví dụ : circular, square, fat, tall, short ...
  Age – tính từ chỉ độ tuổi. Ví dụ: old, young, old, new…
  Color – tính từ chỉ màu sắc. Ví dụ: orange, yellow, light
  blue, dark brown ….
  Origin – tính từ chỉ nguồn gốc, xuất xứ. Ví dụ:
  Japanese,American, British,Vietnamese…
  Material – tính từ chỉ chất liệu . Ví dụ: stone, plastic,
  leather, steel, silk…
  Purpose – tính từ chỉ mục đích, tác dụng.
  Ví dụ:
  a/ leather/ handbag/ black ----> a black leather handbag
  * Nếu có ý định du lịch, thì hãy đến nước Ý hoặc Hà Lan, rất hiếu khách và thân thiện ^^
  - ITALY -> I Trust And Love You - Tôi tin tưởng và yêu bạn ^^
  - HOLLAND -> Hope Our Love Lasts And Never Dies - Hi vọng tình yêu của chúng ta là mãi mãi và bât tử ^^

   


   

   

   

  - Cong ty Dịch Vụ Kế  Toán Việt chúng tôi là đơn vị cung cấp các dịch vụ kế toán chuyên  nghiệp, uy tín bao gồm kế toán thuế, kế toán tổng hợp nhanh nhất đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

   

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®